Brak produktów w koszyku.
Menu

500mL

VETIMED

płyn do dezynfekcji powierzchni

Zabija 99,9% wirusów, bakterii i grzybów

Skuteczna dezynfekcja powierzchni

SZYBKIE DZIAŁANIE, ŁATWA APLIKACJA

Skuteczny

Właściwości

Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością.

Produkt biobójczy zarejestrowany pod nr 1812/TP/2020, spełniający najsurowsze normy i wymogi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Całkowicie bezpieczny dla użytkownika i skuteczny w zwalczaniu wirusa SARS-COV-2.

Sposób stosowania

Równomiernie rozprowadzić produkt na żądanej powierzchni. Pozostawić na 5-10 min, nie ma potrzeby spłukiwania resztek produktu przez rozpoczęciem korzystania z dezynfekowanego przedmiotu.

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji powierzchni.

OPAKOWANIE

500 ml

Środki ostrożności

- W kontakcie ze skórą: W przypadku stosowania produktu zgodnego z instrukcją stosowania nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów spłukać skórę obficie wodą i skonsultować się z lekarzem; - W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez ok. 15 minut. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą; - W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem; - Po podrażnieniu dróg oddechowych: skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia dolegliwości. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić odpowiednią temperaturę ciała. Zalecane są wentylacja ogólna i/lub wyciąg miejscowy. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach lub zbiornikach przeznaczonych do tego produktu, w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Opakowania z produktem chronić przed promieniami słonecznymi. Osoby mające kontakt z produktem przeszkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikających z nich zagrożeń. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu oraz opakowań przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami przez upoważnione jednostki w profesjonalnych, uprawnionych zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.

Skład

Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu 0,85 g/100 g

Porównaj ceny

Kup najtaniej

Kup od naszych zaprzyjaźnionych kontrahentów:

zobacz również

powiązane produkty

Skuteczne produkty o uzupełniającym działaniu.

Vetimed żel 500ml

Żel dezynfekujący do rąk.

Vetimed żel 5L

Żel dezynfekujący do rąk.

VETIMED PŁYN 5l

Płyn do dezynfekcji powierzchni.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością doradzimy.

+48 62 753 04 47

Godz. pracy 08-16